วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ฝึกอบรมพนักงาน..........งานหลักวันนี้

วันนี้มีพนักงานใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน 8 คน โดยหน้าที่ที่ต้องชี้แจง อบรมพนักงาน ในเรื่อง

- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- กิจกรรม 5 ส
- ความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้น
- ระบบการจัดการคุณภาพ ISO/TS 16949 สำหรับพนักงานใหม่
- ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สำหรับพนักงานใหม่
- สารอันตรายต้องห้ามในบริษัทฯ

ปกติจากหัวข้อต้องทำสองคนครับ วันนี้ต้องนึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาพูดทั้งวันนี่ มันเหนื่อยเอาการเหมือนกันนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น