วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ว่าที่คุณแม่ของลูกอารมณ์ดี

         เมื่อวานผลสอบ มสธ. ออกปรากฎว่า ทิพย์สอบผ่านทั้งสามชุดวิชา  หลังจากที่เกิดความเครียดกลัวสอบไม่ผ่านอยู่นานหลายเดือนหลังสอบ  ลืมบอกไปครับ ว่าที่คุณแม่เธอเรียน หลักสูตร ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 ปี ของมสธ . ถ้าว่าที่คุณแม่ประสบความสำเร็จกับปริญญาใบนี้ก็จะเป็น ปริญญาใบที่ 3  ครับ  ป.ตรี  2 ใบ ป.โท  1 ใบ ขยันเข้าไว้นะครับแบบอย่างที่ดีกับลูกในอนาคต  ....ยินดีด้วยครับ ที่รัก 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น