วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า พ.ศ.2518 ทอดถวาย ณ วัดประชานิยม เมื่อ 8 พ.ค. 54

ทอดถวายผ้าป่าสามัคคี สายบางพลี สมุทรปราการ จันทบุรี สกลนครเพื่อสมทบทุนสร้างรูปปั้นเหมือน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดประชานิยมตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เมือวันที่ 8 พ.ค. 2554 ยอดเงินบริจาค 95,199 บาท
เปิดซองผ้าป่าเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2554

ตั้งกองผ้าป่าบริเวณตลาดสด เทศบาลตำบลหนองหลวง ด้านหน้าร้านแก๊ส บริหารงานโดย หน่อยเพื่อนศิษย์เก่ารุ่น พ.ศ.เกิด 2518 ร่วมทอดถวายผ้าป่าที่วัดประชานิยม เช้าวันที่ 8 พ.ค. 2554 ครับ


1 ความคิดเห็น:

  1. วันนี้มียอดบริจาคเพิ่มเติม ผมได้โอนเข้าบัญชี วัดประชานิยม ธนาคาร กรุงเทพ สาขาสว่างแดนดิน จำนวนเงิน 3200 บาท รวมยอดผ้าป่า 98399 บาท

    ตอบลบ